(1)
Mata, S. Liderazgos Militares Y Estrategias De Poder. Salta 1814-1821. Anu. Inst. Hist. Argent. 2020, 20, e121.